Programma

Datum: 14 april 2022

Presentatie: De lessen van Vinex
De grote bouwopgave vraagt om tempo. De weilanden in met een grootschalige aanpak lijkt de oplossing, maar de toekomstbestendigheid hiervan is discutabel. Grootschalige woningbouw is geen nieuw fenomeen. Wat leert het verleden ons, van de na-oorlogse aanpak tot de Vinex-wijken? Dick van Gameren, hoogleraar Woningbouw aan de TU Delft en architect-partner bij Mecanoo, gaat in zijn presentatie in op het voorkomen van eenvormigheid. En trouwens: flexwonen en maatwerk kan ook prima en prachtig in de stad!

Hoe kan flexwonen bijdragen aan de woningbouwopgave?

Steeds meer gemeenten zien verplaatsbare woningen (flexwoningen) als een serieuze en interessante aanvulling op de woningmarkt. Niet persé voor ‘kwetsbare doelgroepen’, maar voor alle doelgroepen die schreeuwen om een woning. Dit zijn veelal ook jongeren/starters. Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en corporaties om flexwoningen snel te (laten) realiseren.

Bijvoorbeeld in regio De Bevelanden, waar vijf gemeenten de handen ineenslaan voor een gezamenlijke aanpak om met een poule van flexwoningen lokale starters aan een woning te helpen. Of in Eindhoven, waar in project Buurtschap te Veld via de Crisis- en herstelwet 670 flexwoningen voor een periode van 30 jaar vergund zijn voor een mix aan doelgroepen en ook zelfbouwers!

In gesprek met Annelies van de Nagel, Peter de Groot, Peter Boelhouwer en Dick van Gameren.

Hoe kan slim grondbeleid vertraging van woningbouw voorkomen?

De druk op de Nederlandse woningmarkt is historisch hoog. Jaarlijks moeten er 100.000 woningen bij gebouwd worden. Tegelijkertijd wordt de ruimte voor woningbouw in Nederland steeds schaarser, waardoor vertraging op de loer ligt. Een deel van het probleem ligt bij ‘stalled sites‘, locaties geschikt voor woningbouw waar de realisatie maar niet van de grond komt. Deze locaties kunnen alsnog tot ontwikkeling komen door slim gebruik van grondbeleid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben dit recent vastgelegd in een handreiking ‘vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid’ (verwachte publicatie maart 2022).

Tijdens dit onderdeel van de bijeenkomst gaan we in op wettelijke versnellingsmogelijkheden bij zowel actief als faciliterend grondbeleid, maar besteden we ook aandacht aan het voeren van ‘het goede gesprek’ en andere ‘zachte’ instrumenten. Ook lichten we toe hoe het Expertteam Woningbouw kan helpen bij dit soort vraagstukken.

In gesprek met Michiel Boesveld, Ivo Latuperisa, Peter Boelhouwer en Dick van Gameren.

Hoe zorg je voor een ideale laadinfrastructuur in woonwijken?

Appartementen in de stad hebben vaak eigen parkeerplekken en daar moeten de bewoners zelf laadpalen regelen, zij mogen in zulke gevallen geen aanvraag doen voor publieke laadpalen. De private laadpalen moeten vaak met instemming van de VVE tot stand komen, brandveiligheid is hier vaak een issue bij. Private palen raken ook de publieke infrastructuur waar de gemeente mee bezig is. Subsidieregeling van BZK, de gebouwde omgeving en laadinfra komen hier bij elkaar. RVO is een witte vlekkenkaart aan het ontwikkelen, waarbij je kunt zien hoe de gemeenten ervoor staan qua infrastructuur en waarbij zij een prognose kunnen maken hoeveel er nodig is. Gemeente Rotterdam heeft een mooie casus hierover.

Welke lessen kunnen andere gemeenten hieruit trekken? Hoe kun je om gaan met weerstand voor plaatsen van laadpalen in parkeergarages vanwege brandveiligheid? En hoe zorg je voor een goede verbinding tussen laadinfra en de gebouwde omgeving?

In gesprek met Cindy Welters, Sipke Castelein, Peter Boelhouwer, Dick van Gameren.

Presentatie: Tien opgaven, drie oplossingen
Bouwen, bouwen, bouwen. Deze drie oplossingen domineerden de verkiezingsprogramma’s bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het ene bouwen is het andere niet. Peter Boelhouwer, hoogleraar Volkshuisvestingsystemen aan de TU Delft, werkt de verschillende oplossingen uit in zijn presentatie. Ook zet hij de tien opgaven in de woningmarkt op een rij, met de meest actuele cijfers en met regie-aanwijzingen voor een glansrijke rol van gemeenten bij het bouwen bouwen bouwen!


Binnenlands Bestuur organiseert dit symposium in samenwerking met: